Massage als aanvullende behandeling voor eetstoornissen

Empirisch bewijs suggereert dat massage een gunstige rol kan spelen bij de behandeling van eetstoornissen d.m.v. verschillende mechanismen.

Enkele manieren waarop therapeutische massage kan helpen bij de behandeling van eetstoornissen (gebaseerd op beschikbare wetenschappelijke onderzoek en klinische praktijk):

  • Stressvermindering: Onderzoek toont aan dat stresshormonen zoals cortisol kan verminderen en de afgifte van feel-good hormonen (serotonine en dopamine) kan stimuleren. Dit helpt bij het reguleren van stressniveaus, waardoor het verlangen naar ongezonde eetgewoonten verminderen.
  • Verbetering van lichaamsbeeld: Wetenschappelijke studies suggereren dat massage mogelijk bijdraagt aan een positiever lichaamsbeeld en gevoel van eigenwaarde. Dit helpt om in contact te komen met het lichaam, alsook bewuster te worden van de fysieke aspecten van het herstelproces.
  • Ontspanning en slaapkwaliteit: Onderzoek toont aan dat massage bijdraagt aan het verbeteren van de slaapkwaliteit. Dit is van cruciaal belang.  Mensen met eetstoornissen worstelen vaak met slaapproblemen. Ontspanning als gevolg van massage leidt tot betere slaapgewoonten, wat gunstig is voor hun herstel.
  • Lichaamsbewustzijn en gevoeligheid: Massage kan tevens helpen bij het vergroten van lichaamsbewustzijn. Hierdoor wordt men meer bewust van de lichaamssignalen met betrekking tot honger, verzadiging en lichamelijke behoeften. Dit draagt op z’n beurt bij aan een gezondere relatie met voeding.
  • Emotionele steun: Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een massagetherapeut creëert een  veilige omgeving. Hierdoor kan men zich uiten en ontspannen. Ook dit is gunstig voor het herstel.

Conclusie betreft effecten van massage bij eetstoornissen:

Hoewel er beperkt onderzoek beschikbaar is over de effecten van massage bij de behandeling van eetstoornissen, wijzen deze bevindingen op mogelijke voordelen.  Het is echter van belang dat massage altijd wordt geïntegreerd in een uitgebreid behandelingsplan, waarbij medische zorg, psychotherapie en voedingsadvies centraal staan.

Bovendien moet een gekwalificeerde massagetherapeut samenwerken met het behandelteam om ervoor te zorgen dat de massage een veilige én effectieve aanvulling is op de behandeling van eetstoornissen.